Warunki

WARUNKI dla osób fizycznych:
1. Udostępnienie auta zastępczego jest możliwe, po spełnieniu przez Poszkodowanego następujących warunków:
a. Poszkodowany jest osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej, której pojazd uległ szkodzie z winy
innego uczestnika ruchu drogowego (OC sprawcy);
b. Znany jest sprawca szkody (dane osobowe, nr polisy OC, towarzystwo ubezpieczeń);
c. Wiek pojazdu Poszkodowanego jest mniejszy niż 5 lat licząc od daty pierwszej rejestracji;
d. Klasa pojazdu Poszkodowanego nie jest niższa od najniższej klasy aut zastępczych oferowanych
(Ford Fusion, Seat Ibiza, Nissan Note);
e. Szkoda powoduje konieczność naprawy o wartości powyżej 1000 zł netto;
f. Naprawa pojazdu Poszkodowanego może zostać wykonana w czasie nie krótszym niż 2 dni robocze.
2. Niezależnie od klasy uszkodzonego pojazdu Poszkodowanego jako auto zastępcze oferowane jest zawsze auto klasy Ford Fusion, Seat Ibiza, Nissan Note.
3. Auto zastępcze zostaje wydane na czas naprawy uszkodzonego pojazdu Poszkodowanego (nie dłużej jednak niż 15 dni roboczych);
4. Poszkodowany nie ponosi kosztów wynajmu auta zastępczego pod warunkiem, że wypełni, dostarczy i podpisze wszystkie wymagane przez towarzystwa ubezpieczeń dokumenty niezbędne do wypłacenia przez towarzystwo zwrotu kosztów za naprawę i wynajem auta zastępczego;
5. Usługa ograniczona dostępnością aut.

WARUNKI dla firm:
1. Udostępnienie auta zastępczego jest możliwe, po spełnieniu przez Poszkodowanego następujących warunków:
a. Poszkodowany jest osobą prawną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, której pojazd uległ szkodzie z winy
innego uczestnika ruchu drogowego(OC sprawcy);
b. Znany jest sprawca szkody (dane osobowe, nr polisy OC, towarzystwo ubezpieczeń);
c. Wiek pojazdu Poszkodowanego jest mniejszy niż 5 lat licząc od daty pierwszej rejestracji;
d. Klasa pojazdu Poszkodowanego nie jest niższa od najniższej klasy aut zastępczych oferowanych w ramach programu;
e. Szkoda powoduje konieczność naprawy o wartości powyżej 1000 zł netto;
f. Naprawa pojazdu Poszkodowanego może zostać wykonana w czasie nie krótszym niż 2 dni robocze.
2. Auto zastępcze zostaje wydane na czas naprawy uszkodzonego pojazdu Firmy (nie dłużej jednak niż na 14 dni kalendarzowych,
w wyjątkowych przypadkach okres ten może być przedłużony o następne 14 dni kalendarzowych).
3. Poszkodowany za wyjątkiem rozliczenia VAT-u, nie ponosi kosztów wynajmu auta zastępczego pod warunkiem, że wypełni,
dostarczy i podpisze wszystkie wymagane przez towarzystwa ubezpieczeń dokumenty niezbędne do wypłacenia przez towarzystwo
zwrotu kosztów za naprawę i wynajem auta zastępczego.
4. Usługa ograniczona dostępnością aut.