Upoważnienie

Jeśli jesteś zainteresowany bezgotówkową likwidacją szkody komunikacyjnej w naszym zakładzie pobierz, wypełnij i podpisz formularz upoważnienia. Pozwoli on nam na sporządzenie warsztatowego kosztorysu naprawy, zlecenie dodatkowych oględzin pojazdu w razie potrzeby i załatwienie wszelkich formalności bez Twojego udziału.

Ten dokument PDF zawiera interaktywny formularz, który można wypełnić komputerowo i wydrukować. W celu uruchomienia obsługiwania pól formularza należy dokument otworzyć w programie Acrobat Reader poprzez kliknięcie ikony „Otwórz w innym programie” pojawiającej się w prawym górnym rogu ekranu monitora po pobraniu formularza.

Back to top