Upoważnienie

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani bezgotówkową likwidacją szkody komunikacyjnej w naszym zakładzie proszę pobrać, wypełnić i podpisać formularz upoważnienia. Pozwoli on nam na sporządzenie warsztatowego kosztorysu naprawy, zlecenie dodatkowych oględzin pojazdu w razie potrzeby i załatwienie wszelkich formalności bez Państwa udziału.

Formularz upoważnienia jest interaktywny – można go wypełnić komputerowo przy użyciu klawiatury i wydrukować. W celu uruchomienia obsługiwania pól formularza należy kliknąć ikonę “Otwórz w innym programie” w prawym górnym rogu monitora.

W przypadku zaniżenia przez ubezpieczyciela należnego odszkodowania   akceptujemy zapłatę za wykonaną usługę w formie cesji wierzytelności odszkodowawczej zawieranej w momencie odbioru pojazdu. Formularze odpowiednich cesji można pobrać poniżej. Prosimy o wydrukowanie ich w dwóch egzemplarzach i staranne wypełnienie wszystkich pól formularza

Back to top